Szolgáltatásaink

Küldetésnyilatkozat

A könyvtár kiemelt feladata: válaszokat adjon a társadalmi és gazdasági változások által előidézett használói igényekre.

Célja, hogy a településen a minőségi közszolgáltató könyvtári ellátás váljon elérhetővé, továbbá az oktatási és a közösségi igényeket figyelembe vevő, hatékony, gazdaságosan fenntartható, értékközvetítő és értékteremtő könyvtári működés alakuljon ki, amely egyenlő esélyű hozzáférést biztosít a kulturális értékekhez.
A könyvtár összefogja a települései, az iskolai, a felsőoktatási, az intézményi és a szakmai közösségeket, továbbá a tudományos kutatás közösségeit, az egyes, speciális dokumentumtípusok használóinak közösségeit is.
A könyvtár ma Magyarországon és településünkön is a legfontosabb közösségépítő hely.
A használói közösségek minőségi ellátása és elérése érdekében fokozni kell a könyvtár társadalmi szerepvállalását: a nem formális és informális képzések révén az információs műveltség elsajátításában, az olvasási készség és a szövegértés fejlesztésében,
A könyvtár összetett feladatellátásra képes. Egyszerre tudja támogatni az egyéni (tanulást) és a közösségi igényeket.

Könyvtárunknak alapszolgáltatásai:

 • a könyvári dokumentumok kölcsönzése (a kézikönyvtár kivételével), helyben használata
 • Könyvtárközi kölcsönzés (a visszaküldés költsége az olvasót terheli): eredeti- másolat- digitális
 • Általános tájékoztatás- a könyvtár állományáról, szolgáltatásairól, használatáról- kölcsönzési előjegyzés- értesítés az előjegyzett műről- kölcsönzési idő meghosszabbítása.
 • Könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások tartása
 • A könyvtárba való beiratkozás díjtalan

Kiegészítő tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások:

 • Olvasást – és könyvtárhasználatot népszerűsítő programok
 • Kiállítások szervezése
 • Tanfolyamok szervezése

Egyéb szolgáltatások:

 • Színes fénymásolás, nyomtatás, laminálás, spirálozás, fényképelőhívás, egyedi fényképes ajándéktárgyak készítése (bögre, kulcstartó, puzzle stb.) – térítés ellenében
 • Ingyenes számítógép-és internet-használat
 • Masszázsfotel – térítés ellenében.