A project az Európai Unió támogatásával az Európai szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.Látogatók száma: 18683 fő
Online: 1 fő
Bejelentkezett: 0 fő

Olvasóvá nevelés TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0033 - 2017.01.27 Benkő Beáta

Olvasóvá nevelés TÁM...
Benkő Beáta2017.01.27

Olvasóvá nevelés TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0033 - 2017.01.27 Benkő Beáta

Olvasóvá nevelés TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0033 - 2017.01.27 Benkő Beáta

Olvasóvá nevelés TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0033 - 2017.01.27 Benkő Beáta

Olvasóvá nevelés TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0033 - 2017.01.27 Benkő Beáta

Olvasóvá nevelés TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0033 - 2017.01.27 Benkő Beáta

Olvasóvá nevelés TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0033 - 2017.01.27 Benkő Beáta

Olvasóvá nevelés TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0033 - 2017.01.27 Benkő Beáta

Olvasóvá nevelés TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0033 - 2017.01.27 Benkő Beáta


TÁMOP-3.2.3.A-11-00123 fenntartás 2. éve - 2017.01.26 Benkő Beáta

TÁMOP-3.2.3.A-11-001...
Benkő Beáta2017.01.26

TÁMOP-3.2.3.A-11-00123 fenntartás 2. éve - 2017.01.26 Benkő Beáta

TÁMOP-3.2.3.A-11-00123 fenntartás 2. éve - 2017.01.26 Benkő Beáta

TÁMOP-3.2.3.A-11-00123 fenntartás 2. éve - 2017.01.26 Benkő Beáta

TÁMOP-3.2.3.A-11-00123 fenntartás 2. éve - 2017.01.26 Benkő Beáta

TÁMOP-3.2.3.A-11-00123 fenntartás 2. éve - 2017.01.26 Benkő Beáta

TÁMOP-3.2.3.A-11-00123 fenntartás 2. éve - 2017.01.26 Benkő Beáta

TÁMOP-3.2.3.A-11-00123 fenntartás 2. éve - 2017.01.26 Benkő Beáta

TÁMOP-3.2.3.A-11-00123 fenntartás 2. éve - 2017.01.26 Benkő Beáta
Álláshirdetés

A  Gémes Eszter Községi Könyvtár Balástya pályázatot hirdet  az EFOP-3.7.3-16-2017-00055 számú, Programok az egész életen át tartó tanulásért a balástyai könyvtárban című projekt megvalósításához az alábbi munkakörökre. Szakmai vezető, szakmai asszisztens és mentor, projektmenedzser, pénzügyi vezető.

Megújult a Könyvtár

A TIOP.1.2.1.A1-15/1, a Kulturális intézmények oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése című pályázati kiírás keretében megújult Könyvtárunk.

TÁMOP-3.2.4.A-11/1
1111
.
TÁMOP-3.2.4.A-11/1

A Balástyai ÁMK Könyvtára „A Balástya Községi Könyvtár modernizációja, olvasótáborának növelése” címmel sikeresen pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.2.4.A-11/1 „Tudásdepó - Expressz” – Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében című kiírásra.

A projekt átfogó célkitűzése: a minőségi oktatás támogatása, az élethosszig tartó tanulás, a digitális írástudás kompetenciáinak kialakítása, fejlesztése, a nem formális és informális tanulási környezet (virtuális és valós) kialakítása,  az olvasók számának növelése, a könyvtári szolgáltatások minőségi és mennyiségi növelése, a könyvtárosok kompetenciáinak bővítése, felkészítése az új szolgáltatások ellátására.


Közvetlen célkitűzései:
•    A könyvtárhasználók számának növelése
•    Az olvasó emberek számának növelése, az olvasás gyermekkorban történő megszerettetése - olvasóvá nevelési alkalmak biztosítás
•    Könyvtári szolgáltatások bővítése a helyi igényeknek, valamint a Portál Programnak megfelelve
•    Elektronikus könyvtári katalógus kialakítása a megyei gyakorlatnak megfelelően, valamint   állományunk elérhetővé tétele az egységes országos lelőhely nyilvántartásban
•    A könyvtárvezető szakmai felkészültségének növelése, könyvtárvezetői ismereteinek bővítése.
•    Könyvtári honlap készítése, azon közhasznú tartalmak hozzáférhetővé tétele

A projekt közvetlen célcsoportja Balástya lakossága az óvodás kortól a nyugdíjas korig.

Tervezett tevékenységek:
•    olvasótábor alsós és felsős korosztálynak
•    olvasóvá nevelő foglalkozássorozat az óvodás kortól a felnőttekig
•    digitális kompetencia-fejlesztő foglalkozássorozat általános iskolásoknak és felnőtteknek
•    könyvismereti vetélkedők
•    informatikai eszközök bővítése
•    könyvtárvezető képzése
•    író-olvasó találkozók szervezése
•    könyvtári honlap készítése
•    elektronikus katalogizálás


A projektidőszak 2013. január 1-től 2014. június 30-ig tart.
A projekt összköltsége 29 429 998Ft.


TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0123

Az „Építő közösségek” elnevezésű, TÁMOP-3.2.3/A-11/1. kódszámú pályázaton 21.509.081 forint, 100 százalékos vissza nem térítendő támogatást nyert a Balástyai Általános Művelődési Központ.

A projekt fő célja az iskolán kívüli kreatív kompetenciafejlesztés, amely a helyi értékekhez kapcsolódva hoz létre alkotásokat, produktumokat.  Célcsoportja az alap- valamint a középfokú oktatási intézményben tanulók. A pályázat alapgondolata, hogy Kiss István, néhai népművelőnk nyomdokaiba lépve a régmúlt idők közösségi életét újraélesszük nem formális tanulóközösségek által.

"A pályázati konstrukció – szervesen kötődve az Új Széchenyi Terv általános céljaihoz – a Tudomány – Innováció – Növekedés kitörési ponthoz kapcsolódva, a kreatív iparral termékeinek összefüggő befogadását és előállítását elősegítő kompetenciák, hozzáállások (attitűdök), tudások elsajátítására kínál lehetőséget a gyermek- és ifjúsági korosztály számára, az iskolarendszerű, formális oktatáshoz kapcsolódó, valamint az egész életen át tartó tanulás új tanulási formáit támogató nem formális és informális tanulási alkalmak keretében.

Különös jelentősége van annak, hogy azokon a településeken, ahol a formális képző intézmények nem, vagy csak rossz hatásfokkal működnek, a közművelődési intézmények, a közérdekű muzeális gyűjtemények és a kiállítóhelyek (tájházak, irodalmi emlékházak) jelentik a reális alternatívát a hátrányos helyzetű csoportok bekapcsolására az egész életen át tartó tanulás folyamatába, ezzel a kreatív iparral összefüggő ismeretek, tudások, képességek megszerzésének a gyakorlatába.

A konstrukció további célja, hogy az iskolarendszeren belül megszerzett képességeket, kreativitást továbbfejlesztő közösségi szolgáltatások az országban arányosan és minél teljesebb körben legyenek elérhetők. Ezt elsősorban a hátrányos helyzetű kistérségek és települések előnyben részesítése szolgálja. A beavatkozás hozzájárul a térségek és települések népesség-megtartó erejének, helyi életminőséget javító képességének növekedéséhez is. A helyi hagyomány kreatív felhasználása, az ehhez szükséges ismeretek és kompetenciák birtoklása hosszabb távon hozzájárul a térség gazdasági növekedéséhez, a foglalkoztatás javításához egyaránt. A helyi hagyományalkotó értelmezése szerencsésen bővíti a kreatív ipar európai vertikumát, valódi növekedést és munkahelyteremtést szolgáló lehetőség, igazi hungarikum."

A balástyai projekt címe:
„Kiss István nyomdokaiban: a régmúlt idők közösségi életének újjáélesztése, nem formális tanulóközösségek által”
Kedvezményezett: Balástyai Általános Művelődési Központ
Pályázni előre meghatározott kreatív iparterületekre lehetett, mi a képzőművészet, a film és fotó területekre nyertünk támogatást. Ennek megfelelően a következő foglalkozástípusok valósulnak meg:
Képzőművészet - grafika 2 csoportban, Boda Zsuzsanna illetve Krasznai Barbara vezetésével. Festészet - Szombathelyi Árpád irányításával. Textilművészet - Szombathelyi Ágnes, Kerámiaművészet Kajdocsy-Gera Ildikó vezetésével.
Film - két foglalkozássorozat indul, Csikó Tímea és Márkus Marianna vezetésével.
Fotó - szintén két foglalkozássorozat Márkus Marianna és Tormáné Széll Andrea irányításával.
Tanulást támogató oldalak
Kedves Tanulók!

Ezeken az oldalakon tanulást segítő feladatokat találhattok. Kérjük, ha ezeken kívül találkoztatok ingyenesen elérhető oldalakkal, írjátok meg nekünk a konyvtar1@munkacsy-amk.hu e-mail címre, hogy bővíthessük gyűjteményünket.

http://informatika.gtportal.eu/
http://www.tananyag.com
http://www.5percangol.hu
http://nyelvoktatok.hu
http://www.sulinet.hu/nyelvek/
http://www.tananyag.almasi.hu
http://www.okosito.hu
http://www.ementor.hu


Tanulási technikák
http://www.meoszinfo.hu/tt_netversion/2/index03.htm

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/4393/tanulasi-technika
Író-olvasó találkozó Endrei Judittal
 
ot140528

I. Könyvolimpia

A Balástyai Általános Művelődési Központ könyvtára TÁMOP-3.2.4.A-11/1 „Tudásdepó-Expressz” projekt keretében május 17-én délelőtt 10 órától rendezi meg az I. Könyvolimpiát, amelynek helyszíne a balástyai sportcsarnok.
A rendezvényen Kistelek, Szatymaz, Sándorfalva és Balástya különböző korcsoportokban 20 fős csapatokat állít össze: 5 alsós, 5 felsős, 5 középiskolás, 5 felnőtt. A csapatoknak a korcsoportok szerint megfelelő, előre megadott könyvlistában felsorolt könyveket kellett elolvasni, amelyekből délelőtt könyvismereti feladatokat kapnak, majd a délután folyamán látványosabb elemek következnek. A I. Könyvolimpia a szegedi Péter & Pán duó megzenésített verseivel zárul. A szervezők a rendezvény közönségének soraiba szeretettel várnak minden érdeklődőt.
A könyvtár rövid története

A Könyvtár története az 1870-es évekre nyúlik vissza: az iskolai népkönyvtár akcióban már könyveket kaptak a tanyai iskolák, melyeket a művelődésre vágyó parasztság is olvashatott...


Balástya rövid története
Balástya Csongrád megyében, Szegedtől 23 kilométerre található, 110 négyzetkilométer területű, nagy és szétszórt tanyavilágú község...

Kapcsolat

6764 Balástya, Rákóczi u. 32

Telefon: 62/578-130

Fax: 62/578-131

Mobil: 30/4130075

e-mail:
konyvtar@balastyaiamk.huBitó Józsefné Gera Eszter: Régi paraszti életünkre emlékezem
„A paraszti életre emlékező írások elsősorban az iskolai helyismereti, helytörténeti oktatás segédanyagai, de mindenki haszonnal forgathatja, aki emlékezni szeretne múltunkra, parasztemberek életére, a parasztemberek életére, hagyományainkra.
Múltunk ismerete, őseink tisztelete hozzátartozik mai életünkhöz. A paraszti nyelv megőrzése fontos, mert a szép Szeged környéki tájszólást tárgyi környezetünk változása, ezzel együtt a köznyelv folyamatos megújulása állandóan „koptatja”, így feledésbe merül. Ezt igazolja – a fejezetekben az idézett mondatokból is kitűnik – hogy az idős Gera Márton szavai és Esztike néni, majd a fiai szóhasználatában eltérés tapasztalható.
A könyv azt szolgálja, hogy az újabb generációknak legyen pontos ismerete arról: hogyan éltek saját nagyszülei, dédszülei és még távolabbi ősei több száz éven keresztül. Esztike néni szép megfogalmazással, helyenként fájdalommal ír nehéz, de emberséges életükről, amely sok szempontból igen tanulságos.”

Illin Klára

Bitó Józsefné Gera Eszter: Járom az utamat mindig fájó szívvel
„Sokan vártuk Esztike néni nyomtatásban megjelenő verseit, amelyeket különböző alkalmakkor hallhattunk előadásában.
Gyermekkora óta bánatát, örömét rímekbe szedve írta le, de csak az utóbbi évtizedekben lejegyzetteket nem semmisítette meg.
Ezekből adunk közre most válogatást négy csokorba szedve: a család, a párkapcsolatok, a jeles napok és a személyes magánytémakörében születetteket.”
Illin Klára
A közösség szolgálatában: In memorian Kiss István
A kiadvány Kiss István balástyai népművelő munkásságát eleveníti fel. Közel 3 évtized a közösség szolgálatában, országos hírű népművelő volt, akivel számos országos média is riportot készített, melyek egy része olvasható a könyvben. Emellett részleteket találunk a balástyai ifjúság klubnaplóiból, Kiss István írásaiból.

Kiss István: Balástyai képek
Kiss István népművelő közel harminc esztendőn keresztül végezte munkáját Balástyán. Igazi közege a falu ifjúsága volt, országos hírű ifjúsági klubéletet teremtett községünkben. Számos (művészi színvonalon végzett) hobbija között egy volt a fényképezés, képei a balástyai emberekről szóltak. Ezek gyűjteménye a Balástyai képek.

Gémes Eszter : Mindig magam
Az önéletrajzi ihletésű műben megismerkedhetünk a falusi hagyományokkal, népszokásokkal, a népi élettel...
Közhasznú információk
Önkormányzat:

Polgármester: Ujvári László
Balástya Községi Önkormányzat
6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
Telefon: (62) 278-222 fax: (62) 278-320
e-mail: titkarsag@balastya.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 7.30.-12.00., 13.00.-16.00.
Kedd: 7.30.-12-00., 13.00.-16.00.
Szerda: Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 13.00.-16-00
Péntek: 7.30.-12.00

Egészségügy
Háziorvosok

Dr. Veidner Tibor
6764 Balástya, Rákóczi u. 30.
Telefon: 62/278-200
Mobil: 06-30-998-60-47
Nyitva tartás: Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek: 8-12 h; Szerda: 12-16 h

Dr. Györe Ferenc

6764 Balástya, Kóródy u. 6.
Telefon: 62/278-400
Mobil: 06-20-936-92-60
Nyitva tartás: Hétfő, Szerda, Csütörtök, Péntek: 8-12 h; Kedd: 13-16 h

Fogászat

Dr. Szabó Orsolya Katalin és dr. Kollár Csaba
Rendelési idő: Hétfő_ 9-15 óra, kedd: 14-19.30 óra, Szerda: 9-14.30 óra, csütörtök: 14.00-19.30 óra, péntek: 9-14.30 óra
Időpont egyeztetés: 62/278-284

Védőnők
6764 Balástya, Kóródy u. 4.
Telefon: 62/278-255
Mobil: 30/869-5037
Munkatársak
Molnár Lilla – 1. számú védőnői körzet és óvodai ellátás
e-mail:balastyavedono1@gmail.com

Szappanos Zsuzsa – 2. számú védőnői körzet és általános iskola
e-mail:balastyavedono2@gmail.com

 Menta Gyógyszertár
6764 Balástya, Rákóczi u. 30.
Telefon: 62/278-242
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8-16 óráig

Állatorvosi ellátás
Állatorvos Balástyán: dr. Dakó Zoltán – Telefon: 70/424-4455

Oktatás, kultúra
Oktatási, nevelési intézmények:
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
Igazgató: Rabi Edit Éva
6764 Balástya, Rákóczi u. 32
Tel/Fax: 62/578-131
E-mail: titkar@munkacsy-amk.hu

Balástyai Általános Művelődési Központ Csudavilág Óvoda
ÁMK vezető: Vozárné Csontos Mária
6764 Balástya, Széchenyi u. 3.
Tel:30/869-5024
Könyvtár-és művelődésügy
Balástyai Általános Művelődés Központ Könyvtár
Kocsisné Benkő Beáta könyvtárvezető
6764 Balástya, Rákóczi u. 32.
Tel.: 62/578-130
Fax.: 62/578-131
e-mail: konyvtar1@munkacsy-amk.hu
Művelődési Ház
    Dékány Anita
    30/413-0075

Turizmus, vendéglátás

Vadásztanya Vendéglő és szálláshely
Cím: Az E5-ös út mellett, 6764 Balástya, Széchenyi u. 1.
www.vadasztanyavendeglo.hu
Tel: (62) 278-520
Hotel Orchidea
6764 Balástya, Széchenyi u. 14.
www.hotelorchidea.vnet.hu
Juhász-lovas tanya
Cím: 6764 Balástya, Fehértó 7.
Telefon: 06-70-576-67-35

Nevezetességek

Hindu templom

www.nandafalva.hu
Őszeszéki-tó


Posta
    6764 Balástya, Rákóczi u. 2
Telefon: 62/278-331
Fax: 62/ 578-140

Újraindult foglalkozások
TÁMOP-3.2.3 foglalkozásai a 2013/2014-es tanévben is megindultak. Idén is nyomon követhetik a szakkörök eseményeit és életképeit.